utorak, 21 Mart 2017 21:42

Svjetski dan voda 2017. „Voda i otpadne vode“ Istaknuto

Poznato je da bez vode nema života. Ta bezbojna tekućina znači život kako za ljude tako i za biljni i životinjski svijet. Starogrčki filozofi smatrali su vodu počelom svega. Stoga nije pretjerano reći da je voda sam život i zato nema cijenu. Ponekad ni sami nismo svjesni vrijednosti toga blaga, ali i mnoštva faktora koji sutra to blago mogu pretvoriti u bezvrijednu tekućinu ako ne budemo dovoljno odgovorni i razumni.

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta. Prve važne preporuke o problemima vezanim za vodu i vodne resurse bile su formulirane na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama koja je održana 1977. godine u Mar del Plati (Argentina). Inicijativa za obilježavanje Svjetskog dana voda pokrenuta je 1992. godine na Konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru, a Opća skupština UN-a odlučila je 1993. godine da se 22. marta svake godine obilježava kao Svjetski dan voda i da se na taj dan, širom svijeta, posebno skrene pažnja na probleme vezane za vodu i vodne resurse. Sa ovim danom, UN želi da podsjeti na važnost zaštite vode i na nedostatak vode za piće u mnogim zemljama svijeta i uputi upozorenje da je potrebno mijenjati ponašanje i odnos prema vodi i aktivnije se uključiti u njenu zaštitu.

Obilježavanje Svjetskog dana voda je međunarodni običaj i prilika za naučiti nešto više o vodi te biti inspirirani i poduzeti određene mjere za promjenom u svrhu očuvanja tako važnog prirodnog resursa kao što je voda.

otp.v CopyOve godine obilježava se pod motom VODA I OTPADNE VODE, pri čemu je naglasak na smanjenju količina otpadnih voda i ponovnoj upotrebi pročišćenih otpadnih voda.

Ubrzanim ekonomskim razvojem i urbanizacijom raste i količina otpadnih voda. Ovakvim trendom porasta zagađenja voda značajno se ugrožava čovjekova životna sredina. Pitke vode su sve više zagađene otpadnim vodama. Svi smo zagađivači kada je riječ o otpadnoj vodi. Zbog toga je nužno smanjenje ličnog i industrijskog stvaranja otpadnih voda, ali i njihovo recikliranje.

Alarmantan je podatak da 663 milijuna ljudi u svijetu nema pristup pročišćenoj pitkoj vodi, a gotovo dva milijuna njih pije vodu zaraženu fekalijama. Higijenski neispravna voda, loši sanitarni uslovi i nizak nivo higijene uzrokuju više od 800.000 smrtnih slučajeva godišnje.

14 c

Vodom je potrebno pravilno upravljati tokom cijelog vodenog ciklusa: od izvora svježe vode, crpljenja, predtretmana, distribucije, upotrebe, sakupljanja te naknadnog tretiranja pa sve do tretmana otpadne vode i krajnjeg povratka u okoliš. Čovječanstvo se dugi niz godina oslanjalo na prirodno pročišćavanje vode razrijeđivanjem i bakterijskom razgradnjom pa su otpadne vode usmjeravane u prirodne vodene puteve. Potreba za obradom otpadne vode je rastuća iz godine u godinu, a poražavajuća je činjenica da je otpadna voda sve zagađenija i da 80% otpadnih voda koje su neobrađene završe u prirodi. Reduciranjem i ponovnom upotrebom, koliko je to moguće, doprinosimo zaštiti našeg najdragocjenijeg resursa. Moramo biti svjesni da odgovarajuće prikupljanje otpadnih voda i tretman te sigurna upotreba i odlaganje, vode do značajnih dobrobiti za naš okoliš u kojem živimo, a ponajviše za zdravlje.

Nažalost, na otpadnu vodu rijetko se gleda kao resurs koji može smanjiti upotrebu pitke vode, iako ima niz primjena. Otpadna voda može se koristiti kao izvor pitke vode, energije, nutrijenata te drugih materijala. Procesom bioremedijacije propuštajući vodu kroz različite bazene (filtere) koriste se živi organizmi (bakterije, alge, biljke) kako bi se otpadne vode pročistile. Otpadne vode iz kućanstva mogu također poslužiti za navodnjavanje parkova te u elektranama radi hlađenja ili u obliku pare. Također, mogu poslužiti za pranje vozila, cesta te kao voda u zahodima.

Pročišćavanje otpadnih voda je jedini način očuvanja najvećega i najvrijednijega resursa - velikih zaliha pitke vode. Otpadnu vodu treba sagledati kao veliki potencijal, a ne kao teret kojeg se potrebno riješiti.