Prema preporuci Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i Svjetske zdravstvene organizacije, sve osobe s privremenim ili stalnim boravkom u FBiH koje su u zadnjih 14 dana putovale u ugrožena područja Kine, Južne Koreje, Italije i Irana trebaju se javiti nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi daljnjeg postupanja.
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB danas je obilježio Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja u općini Vitez.
1. Socijalna medicina sa zdravstvenom organizacijom............1 (jedan) kandidat
1. Stručna služba za epidemiologiju-Odsjek za planiranje, analitiku, kompjutersku obradu podataka i informatiku
Srijeda, 05 Februar 2020 10:34

Coronavirus - Javna tribina

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB je organizovao javnu tribinu na temu ''Coronavirus prijetnja ili...''. Javna tribina je održana 04.02.2020. godine na Sveučilištu/Univerzitetu ''Vitez'' u Travniku.
Srijeda, 05 Februar 2020 08:55

Svjetski dan borbe protiv raka 2020

U svijetu se svake godine 4. februara obilježava Svjetski dan borbe protiv raka kao jedinstvena inicijativa za borbu protiv ove globalne epidemije. Tim se obilježavanjem nastoji podići svjesnost i znanje o raku i tražiti od vlada i pojedinaca u cijelom svijetu da poduzmu što učinkovitije mjere u borbi protiv raka.…
U organizaciji nevladine organizacije „Medica“ iz Zenice, tokom 2019. godine održana su tri modula edukacije zdravstvenih radnika sa područja Srednjobosanskog, Zeničko-Dobojskog i Unsko-Sanskog kantona. Cilj ovih edukacija bio je osposobljavanje budućih trenera o stres i trauma senzitivnom pristupu prema žrtvama seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.
1. Stručna služba za epidemiologiju-Odsjek za imunizaciju, zdravstveni nadzor putnika u međunarodnom saobraćaju, antirabičnu zaštitu i intrahosptalne infekcije
1. Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva............1 (jedan) kandidat
Trećim modulom završena je obuka trenera za pristup osjetljiv na stres i traumu za zdravstvene radnike koji pružaju podršku preživjelim žrtvama rodno zasnovanog nasilja.
Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image