Utorak, 19 Mart 2024 13:09

Svjetski dan oralnog zdravlja - 20. marta/ožujka

Svjetski dan oralnog zdravlja obilježava se svake godine 20. marta/ožujka na inicijativu Svjetske stomatološke federacije (engl. World dental federation).

Obilježavanjem ovog datuma nastoji se razviti svijest o važnosti oralnog zdravlja, te njegovom značaju u očuvanju općeg zdravlja i dobrobiti svakog pojedinca.  Aktivnosti su usmjerene na podizanje globalne svijesti o prevenciji i kontroli oralnih bolesti i odnose se na svakog pojedinca, javnosti i stručnjaka za oralno zdravlje.

Značaj oralnog zdravlja

Oralno zdravlje kao dio cjelokupnog tjelesnog i duševnog zdravlja bitan je faktor kvalitete života svakog pojedinca, bez obzira na dob. Oralno zdravlje je višestruko značajno, jer utječe na sposobnost govora, osmijeha, okusa, dodira, žvakanja, gutanja i prenošenja niza emocija kroz izraze lica sa samopouzdanjem, bez boli i nelagode.

Dobro oralno zdravlje također je ključno za zdravo starenje, ima ključnu ulogu u pogledu prehrane, zaposlenja, samopoštovanja i kontinuirane društvene interakcije.

Najčešće oralne bolesti

Najčešće oralne bolesti su zubni karijes, parodontalne bolesti i karcinomi usana i usne šupljine. Unatoč tome što se u velikoj mjeri mogu spriječiti, ove bolesti su među najrasprostranjenijim nezaraznim bolestima u svijetu, sa značajnim zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim utjecajem. Ljudi su pogođeni tijekom svog života- od ranog djetinjstva do adolescencije, te u odrasloj i starijoj dobi.

Stanje u svijetu

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, više od 3.5 milijarde ljudi pati od oralnih bolesti, bez ikakvog značajnog poboljšanja stanja između 1990. i 2017. godine. Neliječeni karijes trajnih zuba prema oboljenjima pojedinačno, je jedno od najzastupljenijih hroničnih nezaraznih oboljenja na svijetu sa 2.3 milijarde oboljelih. Teška parodontalna bolest- glavni uzrok potpunog gubitka zuba, prema procjenama, registrovana je kod 267 miliona (najviše starijih) ljudi.

Karcinomi usana i usne šupljine su među 15 najčešćih karcinoma u svijetu, sa preko 500.000 slučajeva i gotovo 180.000 smrtnih slučajeva svake godine.

Oralne bolesti se pojavljuju u svim populacijama, prisutne su  jednako kao i kod ostalih nezaraznih bolesti, tijekom cijelog života i među populacijama u zemljama s niskim, srednjim i visokim dohotkom. S ograničenim resursima za prevenciju i kontrolu, zemlje s niskim i srednjim dohotkom suočavaju se s najvećim teretom oralnih bolesti.

Stanje u Federaciji BiH

U Federaciji Bosne i Hercegovine svake godine se registrira oko 500.000 bolesti i stanja u stomatološkoj djelatnosti u javnom sektoru.

Vodeća oboljenja, stanja registrirana u stomatološkoj djelatnosti u FBiH  u 2021. godini su zubni karijes (K02), oboljenja zubne pulpe i periapikalnog tkiva (K04) i dentofacijalne anomalije, uključujući i malokluzije (K07). (Grafkon 1.) (3,4)

Grafikon 1. Vodeća oboljenja, stanja registrirana u stomatološkoj djelatnosti u FBiH u 2021. godini, stopa na 10.000 stanovnika

Prevencija i edukacija

Oralne bolesti uzrokovane su nizom promjenjivih faktora rizika, uključujući konzumaciju šećera, upotrebu duhana, upotrebu alkohola i lošu higijenu. Obzirom na to da su ovi faktori rizika zajednički za sve hronične nezarazne bolesti, oni čine osnovu za formiranje integrisanih strategija za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti.

Temeljni elementi  preventivnih programa vezanih za oralno zdravlje su:

·         različiti oblici fluoridacije: npr. topikalna primjena, tablete fluora, paste za zube, tekućine za ispiranje usta, voda iz javne opskrbe;

·         pečaćenje fisura; najčešće se radi na trajnim zubima, iako može i na mliječnim. Preporučuje se nedugo nakon nicanja prvoga trajnog kutnjaka, te se vrši zalijevanje zuba;

·         edukacija o brizi za oralno zdravlje, pravilnoj prehrani, štetnim navikama (npr. pušenje, alkohol, droge, slatka i gazirana pića), samozaštiti (sportske i ostale ozljede) itd;

·         modaliteti: predavanja, demonstracije, radionice, diskusije, itd.;

·         uključivanje širokog spektra stručnjaka: stomatolozi, liječnici, medicinske sestre i tehničari, ostalo zdravstveno i tehničko osoblje, nastavnici itd., kao i angažman utjecajnih osoba, ali i same zajednice;

·         identifikacija i rad s populacijama od posebnog interesa i/ili ugroženosti: djeca, trudnice, osobe s invaliditetom, stariji, siromašni, migranti, ostale posebno ugrožene društvene skupine, itd;

·         praćenje i osiguravanje dostupnosti stomatološke skrbi;

·         izrada modela participacije u troškovima liječenja sukladno socioekonomskom statusu pojedinca i cjelokupnog stanja ekonomije u državi;

·         prikupljanje epidemioloških podataka, praćenje naučne i stručne literature, provedba javnozdravstvenih programa.

 

 

Slika 1. Zdravstveni problemi koji nastaju lošim zdravljem usta i zuba

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image