SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

POLITIKA KVALITETA

Politika kvaliteta Zavoda je stalno unapređenje zdravlja stanovništva i kao takva utvrđuje odgovornost za kontinuirano poboljšanje sistema kvaliteta Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i ispunjavanje zahtjeva i očekivanja zaposlenika, korisnika, dobavljača i zajednice.

Opći ciljevi kvaliteta su:

- Uprava Zavod za javno zdravstvo i svi uposlenici trajno su opredjeljeni za ispunjavanje svih načela i zahtjeva BAS EN ISO 9001 kroz stalno održavanje uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom i kontinuiranim obrazovanjem osoblja o važnosti kvaliteta.

- Zadovoljstvo i povjerenje naših korisnika i interesnih grupa nam je od prioritetne važnosti . Svi zaposlenici svjesni su ovog cilja i posvećeni su postizanju visokih standarda kvaliteta naših usluga.

- Ispitivanjem zadovoljstva korisnika podižemo kvalitet naših usluga i ispunjavamo njihova očekivanja i zahtjeve.

- Trajnim ispunjavanjem politike povjerljivosti u realizaciji naših usluga osigurava se privatnost podataka i informacija korisnika i podiže nivo odgovornosti za čuvanje tajnosti podataka i informacija.

- Da bismo osigurali visoko kvalitetne standarde radimo sa kvalitetnim certificiranim materijalima i pratimo razvoj novih tehnologija.

- Zadovoljstvo zaposlenika i timski rad ključni su za uspjeh organizacije i osiguranje kvaliteta. Našim zaposlenicima osiguravamo kontinuirano usavršavanje, te stalno unapređujemo sistem interne i eksterne komunikacije, kao i uslove rada.0


Rukovodstvo Zavoda odgovorno je za primjenu i održavanje politike kvaliteta. Ovu politiku kvaliteta poznaju, razumiju i ostvaruju svi zaposleni u Zavodu.

Rukovodstvo Zavoda stalno kritički preispituje, ocjenjuje i prilagođava politiku kvaliteta u skladu sa realnim zahtjevima, potrebama i očekivanjima korisnika usluga i drugih interesnih grupa.

Menadžer Kvaliteta:
Mr.sci.dr.Amra Mehmedbegović-Živanović, specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstva

Direktor:
Prof.dr. sci. Sead Karakaš, spec.epidemiologije

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image