Nedjelja, 22 Maj 2016 20:41

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Zašto?

Obavezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija obavljaju se kao preventivna i protivepidemijska. Obavezna dezinsekcija i deratizacija obavljaju se i kao sistematske mjere.

Kome treba ova usluga?

Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se svakih 30 (trideset) dana, a dezinsekcija svakih 90 (devedest) dana u:

  • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju i prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz
  • objektima za javno vodosnabdijevanje,
  • veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,
  • objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
  • objektima odgojno obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),
  • svim zdravstvenim objektima (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.), - objektima za sport i rekreaciju (bazeni za kupanje, sportske dvorane i pojedini dijelovi sportskih stadiona),
  • objektima i sredstvima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, avioni, vozovi, autobusi, trolejbusi, tramvaji, taksi vozila i dr.).

Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se svakih 60 (šezdeset) dana, a dezinsekcija svakih 180 (sto osamdeset) dana

  • u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.

Obavezna preventivna i sistematska deratizacija provodi se dva puta u toku godine.

Obavezna preventivna dezinfekcija kao opća mjera provodi se uvijek prije prve upotrebe površina, prostora ili objekata ili nakon njihovoga dužeg nekorištenja, odnosno prije ponovne upotrebe.

Sadržaj usluge?

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB je 2016. godine dobio rješenje o vršenju DDD poslova sa otrovima druge i treće generacije na period od 5 godina. Broj: 03-37-5471-4/15

Zakonska podloga

Prema Pravilniku o načinu obavljanja obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije FBiH. ''Sl.novine FBiH'', broj 81/14, obavezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i sistematska deratizacija provodi se na osnovu programa mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05).

Dodatne informacije: 030-511-394

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image