Srijeda, 29 Januar 2020 13:11

PRAĆENJE SANITARNO-HIGIJENSKOG STANJA U ŠKOLAMA

Zašto?

Škole s lošim sanitarnim i higijenskim uslovima, vodoopskrbom, te gustoćom smještaja su okruženja visokog rizika za djecu, te je povećana osjetljivost djece zbog zdravstvenih opasnosti koje potiču iz školske sredine. Cilj usluge je svesti na minimum negativan utjecaj štetnih faktora školske sredine na fizičko i psihičko zdravlje djece, odnosno prevencija pojave zaraznih bolesti, i smanjenje obolijevanja djece od nezaraznih bolesti povezanih sa neadekvatnim uslovima rada u školskim ustanovama.

Kome treba ova usluga?

- Školskoj djeci i mladima
- Prosvjetnim radnicima

Sadržaj usluge?

Provodi se kontrola ispunjenosti propisanih sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova koje obrazovni objekti moraju da ispune: prostorije, uređaji, namještaj, oprema i pribor radi davanja preporuka za poboljšanje i obezbjeđenje dobrih sanitarno-higijenskih uslova školovanja.

Zakonska podloga

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH
- Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva FBiH
- Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i fakultetima Sl.novine FBiH 6/11

Zavod za Javno Zdravstvo
Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna

Adresa:
Školska BB, 72270 Travnik,
Bosna i Hercegovina | Pogledaj na mapi!

Telefoni:
030 509-706 / 030 509-705 / 030 511-394

E-Mail:
tr.zavod@bih.net.ba / zzjztravnik@gmail.com

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak: 07:00h-15:00h

Katalog usluga
Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, 15.01.2020.

 

Kontrola ispravnosti vode
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Sanitarni pregledi
Dodatne informacije: 030-511-394

 

Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Dodatne informacije: 030-511-394

Izvještaji i obrasci

Image